CodeOptimus' workshop

Godt begyndt er halvt fuldendt …

Når vi indleder et projekt starter vi med en workshop, hvor vi inddrager de mest relevante personer til en grundig drøftelse af behovet. Workshoppen skal sikre at vi kommer hele vejen rundt om alle væsentlige aspekter i projektet, så fundamentet bliver så solidt som muligt.

Det er her vores team opnår den bedst tænkelige forståelse for “produktet” og de udfordringer som skal løses.

Konkret foregår det typisk ved at CodeOptimus stiller med et to eller tre-mandsteam sammensat udfra de relevante, nødvendige kompetencer.
Tilsvarende stiller vores kunde med et team af relevante personer. På den måde kan vi med det samme tage højde for ALLE aspekter i projektet og endeligt skaber det konsensus om de væsentligste 5-6 punkter som vist herover.

Workshoppens slutprodukt er en sammenskrivning af alle de væsentlige inputs der er fremkommet eller nogen gange måske endda en decideret kravspecifikation, alt efter hvad der er aftalt.

Vi anvender vores workshopmodel til alle projekter og sammensætter den efter relevans, så det passer til den konkrete situation, uanset om det handler om Umbraco hjemmeside, app-udvikling eller softwareudvikling og programmering.