Social viden til gavn

www.socialstyrelsen.dk

Socialstyrelsen er en del af Socialministeriet og bistår og rådgiver kommuner og borgere om den sociale lovgivning og administrationen af den. Styrelsen sikrer også, at Folketingets socialpolitiske beslutninger bliver omsat korrekt og hurtigt til praktisk social indsats i kommunerne.

CodeOptimus har udviklet et specielt beskyttet subsite til Socialstyrelsen som bruges af medlemmer af et stort netværk om sociale spørgsmål.