Hvordan gør man en kompleks webshop let og brugervenlig?

Det var den udfordring Dafolo stod med, da de erkendte at tiden var moden til at udvikle en ny webshop. 

Kunderne var begyndt at komme med feedback på den eksisterende webshop. De manglede nemmere håndtering, lettere navigation og en mere logisk struktur.

Vi fik en fantastisk hjælp fra CodeOptimus omkring de ideer vi havde. Vi blev udfordret og tænkte over, om noget kunne gøres på en anden og bedre måde og der var CodeOptimus bare geniale og kunne virkelig vise os, hvilke muligheder vi havde. Vi er blevet mødt åbent og velvilligt, og vi har mærket et ønske om at løfte os. Det har været ubureaukratisk og gnidningsfrit og helt uden showstoppere

Jane Plesner Thomsen, chef for strategi hos Dafolo
Brugervenligt webdesign
JanePlesnerThomsen

Viden skal være let tilgængelig

En af grundpillerne i Dafolo er at drive forlagsvirksomhed og gøre vejen til viden og kompetenceudvikling så kort og overskuelig som muligt. 

”En rigtig stor del af vores udgivelser handler om ét emne, nemlig pædagogisk udvikling”, fortæller Jane Plesner Thomsen, chef for strategi, udvikling og markedsføring i Dafolo. ”Det er til gengæld et enormt stort område, og der udgives hele tiden nyt materiale i takt med at forskning, teori og praksis udvikles.”

Der var derfor to overordnede udfordringer:

  1. Det skulle være let for brugerne at finde den helt rigtige bog ud fra simple søgninger.
  2. Det skulle være let for forfatterne at anvende webshoppen til markedsføring og salg af deres specifikke udgivelser.

Vi drømte om at stå med en løsning, der var udviklet i open source, så vi løbende kunne udvikle efter behov. Løsningen skulle være lækker, brugervenlig og se godt ud, men frem for alt skulle den være nem at finde rundt i, så brugerne lynhurtigt kunne finde relevante resultater på deres søgninger. Den største udfordring var at knække koden til den perfekte, detaljerede søgemulighed, der kunne vise resultater, der var meget specifikke

Jane Plesner Thomsen, Dafolo

En udfordring med mange interessenter

Dafolo stod med en udfordring, der havde mange interessenter. Brugerne, institutionerne, forfatterne og virksomhedens egne medarbejdere. 

Når en sag kan ses fra mange sider, er det en god ide at sætte sig i en rundkreds, for at få alle perspektiver med, og det var dét, Dafolo valgte at gøre. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, hvor de ansvarlige for forlagets kundeservice og markedsføring, der har den daglige kontakt med kunderne, skulle bringe deres erfaringer ind i projektet.

Det var tydeligt at den eksisterende webshop bar præg af, at fagprofessionelle har behov for videnskabelig korrekt kategorisering af varer. Inddelingen i varegrupper var primært baseret på fagudtryk og videnskab, og tog ikke udgangspunkt kundernes adfærd.


Der var brug for at skifte fokus

Dafolos medarbejdere blev derfor bedt om at splitte det nuværende site i atomer. Alle varenumre blev inddelt i hovedkategorier, underkategorier og krydskategorier. I stedet for at bruge redaktørernes og forfatternes faglige udtryk og kategorier, blev der taget udgangspunkt i kundernes behov med erfaringer fra Kundeservice. Var bogen til skoleområdet eller dagtilbudsområdet?, var målgruppen leder eller praktiker?, og hvilken pædagogisk udfordring stod kunden overfor?

Kategorisering af varerne i webshoppen gik fra at være faglogisk til brugerlogisk.

Dafolo case

Grundighed, grundighed, grundighed …

Det var ikke blot i tilgangen til den nye opbygning af kategorisering og filtrering, at Dafolo gik grundigt til værks. Det gjorde de også i deres kravsspecifikation. Al læring og feedback fra den eksisterende webshop blev taget med i overvejelserne, og til sidst stod Dafolo med en skitse til en løsning, som de kunne præsentere for en udvalgt skare af bureauer, der kunne byde ind på opgaven. 


Det handler altså ikke kun om IT

”Denne løsning var vigtig for os”, fortæller Jane Plesner Thomsen. ”Dafolos identitet hviler på ønsket om at bidrage til forenkling, udvikling og forbedring for vores kunder. Det gør vi bl.a. gennem digitaliserede løsninger til vores kunder.  Derfor handlede det at få en ny webshop ikke alene om teknik og IT. Det handlede lige så meget om vores virksomheds identitet, og det var afgørende i valget af CodeOptimus som den tekniske samarbejdspartner. 

Hos Code Optimus mærkede vi en nysgerrighed og interesse omkring vores virksomhed. Vi følte os interessante og kunne mærke, at CodeOptimus havde et oprigtigt ønske om at bidrage til vores fortsatte udvikling. Og så kunne de levere løsningen i open source”


Opgaven er løftet i fællesskab

Den nye løsning skulle laves i et samarbejde mellem Dafolos eget team og CodeOptimus som de tekniske eksperter. Der har være stor fokus på rollefordelingen. Alle har budt ind med deres respektive evner og færdigheder, så alle har haft en værdifuld plads i det store samarbejde.

”Vi fik en fantastisk hjælp fra CodeOptimus omkring de ideer vi havde. Vi blev udfordret og tænkte over, om noget kunne gøres på en anden og bedre måde og der var CodeOptimus bare geniale og kunne virkelig vise os, hvilke muligheder vi havde. Vi er blevet mødt åbent og velvilligt, og vi har mærket et ønske om at løfte os. Det har været ubureaukratisk og gnidningsfrit og helt uden showstoppere”, fortæller Jane Plesner Thomsen.  


Nu skal vi videre

”Vi vidste hvad vi ville have fra starten. Vi har været grundige hele vejen igennem og vores drømmeløsning er nu en realitet, fordi vi har stået stærkt i samarbejdet. Vi vidste også at dette var step 1 i en større udvikling. Hos CodeOptimus har vi fået præcist hvad vi bad om, og vi er allerede gået videre med at planlægge de næste steps, også med CodeOptimus som samarbejdspartner. ”

Har du brug for hjælp til din webshop?

Kontakt os helt uforpligtende til en snak om webshop i Umbraco CMS.
Det er vores mantra at vi vil levere løsninger, som gør en væsentlig forskel for vores kunder, og vores kunder skal vælge os igen og igen.

Kontakt Carsten Danielsen for en snak eller et uforpligtende møde om dine ønsker.