Nyt system dokumenterer 20.000 frivilligtimer

Nyt, skræddersyet vagtplansystem med opgavestyring og synliggørelse af udbytte overfor eksterne interessenter

Målet for aflastningstjenesten i Varde og Esbjerg er at aflaste hjem, hvor pårørende eller andre passer kronisk syge, alvorligt syge, demente eller døende i eget hjem, og som har behov for trygt at kunne koble fra nogle timer.
Aflastningstjenesten tilbyder at sidde i vågetjeneste hos døende på plejecentre, hospice, sygehus og i eget hjem. Tilbudet gælder i Varde og Esbjerg, samt så langt ressourcerne rækker ud.

Specialisterne hos CodeOptimus har gjort det muligt for os at dokumentere de mere end 20.000 frivillig-timer, vi årligt bidrager med indenfor aflastning af pårørende til alvorligt syge …

Christian Bendixen, Aflastningstjenesten
Aflastningstjenesten

En vigtig samfundsopgave

Aflastningstjenestens folk udfører et fantastisk sympatisk stykke arbejde, når de hver eneste dag tager ud som frivillige på hospice eller som "vågekone" for en døende.
Vores samfund har brug for den indsats. Desværre er der altid et stort "men" i sådanne sager, selvom det foregår på frivillig basis. Det kræver nemlig ressourcer og økonomi at drive en effektiv organisation med så mange frivillige.

Der skal personale og systemer til for at kunne holde styr på de tusindvis af vagtplaner, fordeling af opgaver, kilometerregnskaber, SMS-adviseringer og hvad der ellers er nødvendigt.

20.000 timer i udbytte! Danske virksomheder og organisationer kan gøre sig selv en stor tjeneste ved at kigge på effektivisering af interne processer på en pragmatisk måde. Det er vores erfaring at der kan være MANGE ressourcer at hente for en ret beskeden indsats. Som tilfældet var for Aflastningstenesten, der lykkedes med at dokumentere mere end 20.000 timers frivilligt arbejde!

Carsten Danielsen, CodeOptimus

Fuldautomatisk IT-redskab

Helt praktisk så bad Aflastningstjenesten CodeOptimus om at skabe et fuldautomatisk IT-værktøj som skulle hjælpe med en stor del af alle de daglige opgaver i organisationen. I hovedtræk drejer det sig om ovennævnte opgaver, men et andet – og ikke uvæsentligt – udbytte ved det nye system er, at der efterfølgende kan dokumenteres tidsforbrug, løste opgaver, antal engagerede frivillige, og mange andre, vigtige detaljer.
For kun på den måde kan Aflastningstjenesten fortælle sine bidragsydere og det øvrige samfund om, hvor stor og vigtig en opgave, man løser.

Så gennem et godt og intuitivt værktøj, baseret på en gennemtænkt arkitektur, er det lykkes at skabe en platform som kan bruges af den (primært) ældre generation og hvor der løbende kan udlæses relevante statistikker på de vigtigste indsatsområder.
Hermed afdækkes antallet af frivilligtimer og en række øvrige detaljer overfor f.eks. politikere, fonde, regioner, osv. så der kan søges midler hjem til organisationen ud fra et sagligt grundlag, og dermed sikre at denne vigtige opgave også kan løses i fremtiden.

Aflast_system

Har du brug for hjælp til softwareudvikling og digitalisering?

Kontakt os helt uforpligtende.
Det er vores mantra at vi vil levere løsninger, som gør en væsentlig forskel for vores kunder, og vores kunder skal vælge os igen og igen.

Kontakt Carsten Danielsen for en snak eller et uforpligtende møde om dine ønsker.