CodeOptimus

Privathospitalet Mølholm – skræddersyet værktøj skaber værdi

Tidsregistrering giver effektiv ressourcestyring

Privathospitalet Mølholms logo

Privathospitalet Mølholm er et af landets førende privathospitaler med mere end 40 specialer på kompetencelisten og en historie, der startede tilbage i 1992. Her har man patienten i centrum, når de dygtigste speciallæger tilbyder deres kunnen til patienter, der ønsker behandling uden ventetid.

"CodeOptimus har lavet flere skræddersyede systemer til os, som gør at vi kan arbejde effektivt og på en måde som passer til netop vores behov. Vi er nok lidt specielle, men CodeOptimus' pragmatiske tilgang til vores ideer har sikret at målet blev nået – hver gang …"

Jesper Bøje, direktør – Privathospitalet Mølholm 

 

Med et stort antal selvstændige klinikker, flere geografiske lokationer og et større antal fuldtidsansatte lægesekretærer, assistenter, sygeplejersker og servicemedarbejdere, er der nok at gøre i administrationsafdelingen på Privathospitalet Mølholm.
For at skaffe overblik over de mange, vigtige opgaver og ressourcer i organisationen besluttede man at indføre elektronisk tidsregistrering for et stort antal ansatte. Selve registreringen kunne passende foregå via et allerede eksisterende og ret veludbygget intranet, som allerede havde været i brug i organisationen i flere år.
De fleste ansatte anvendte også allerede smartphones i dagligdagen på deres arbejde, så det var nærliggende at lave selve inddateringsdelen i projektet som en web-app, således at den enkelte medarbejder oplever at det er let og problemfrit at registrere tid på en given opgave.

App’en er således integreret med Privathospitalet Mølholms Intranet, og nu er det blevet let for administrationen at få det strategiske overblik i forhold til hvordan udvalgte funktioner i organisationen bruger sin tid og på hvilke opgaver. Det er en væsentlig indsigt for en moderne virksomhed, der hermed kan løfte sin effektivitet og ressourcestyring til nye højder.

Samtidigt er det tilfredsstillende for den enkelte medarbejder at se, at der handles på disse indsigter. For eksempel har app’en været med til at afdække opgaver, som kunne automatiseres eller løses på en anden og mere effektiv måde.