CodeOptimus

Aflastningstjenesten - unikt værktøj dokumenterer værdien

Vagtplaner, opgavestyring og synliggørelse af udbytte overfor eksterne interessenter

Aflastningstjenestens logo

 
Målet for aflastningstjenesten i Varde og Esbjerg er at aflaste hjem, hvor pårørende eller andre passer kronisk syge, alvorligt syge, demente eller døende i eget hjem, og som har behov for trygt at kunne koble fra nogle timer. Aflastningstjenesten tilbyder at sidde i vågetjeneste hos døende på plejecentre, hospice, sygehus og i eget hjem. Tilbudet gælder i Varde og Esbjerg, samt så langt ressourcerne rækker ud.

"Specialisterne hos CodeOptimus har, via et veludført digitalt arbejdsredskab, gjort det muligt for os at dokumentere de mere end 20.000 frivillig-timer, vi årligt bidrager med indenfor aflastning af pårørende til alvorligt syge …"

Christian Bendixen – Aflastningstjenesten


Aflastningstjenestens gode folk udfører et fantastisk sympatisk stykke arbejde, når de hver eneste dag tager ud som frivillige på hospice eller som "vågekone" for en døende. Vores samfund har brug for den slags. Desværre er der altid et stort "men" i den slags sager, selvom det foregår på frivillig basis. Det kræver nemlig ressourcer og økonomi at drive en effektiv organisation med så mange frivillige.
Der skal personale og systemer til for at kunne holde styr på de tusindvis af vagtplaner, arbejdsopgaver, kilometerregnskaber, SMS-adviseringer og hvad der ellers er nødvendigt.

Helt praktisk så bad aflastningstjenesten os om at skabe et fuldautomatisk IT-værktøj som skulle hjælpe med en stor del af alle de praktiske detaljer. I hovedtræk drejer det sig om  ovennævnte opgaver, men en anden – og ikke uvæsentlig –  feature ved systemet er, at der efterfølgende skal kunne dokumenteres tidsforbrug, løste opgaver, antal engagerede frivillige, osv, osv.
For kun på den måde kan Aflastningstjenesten fortælle sine bidragsydere og det øvrige samfund om, hvor stor og vigtig en opgave, der løses på området.

Så gennem et godt og intuitivt værktøj, baseret på et anerkendt CMS er vi lykkes med at lave en platform som kan bruges af den (primært) ældre generation og hvor der løbende kan udlæses relevante statistikker på de vigtigste indsatsområder.
Hermed afdækkes antallet af frivilligtimer og en række øvrige detaljer overfor f.eks. politikere, fonde, regioner, osv. så der kan søges midler hjem til organisationen ud fra et sagligt grundlag, og dermed sikre den fortsatte eksistens i fremtiden.